طراحی،مشاوره و ساخت تابلوهای صنعتی

تولید کننده انواع تابلوهای فشار قوی و ضعیف و سیستم کنترل صنعتی

انرژی های تجدید پذیر

نیروگاه های خورشیدی،سیستم های آبیاری خورشیدی

NEWSAD COMPANY

شما می توانید از طریق لینک های زیر نمونه برنامه نویسی های انجام شده توسط مجموعه نیوساد را دانلود نمایید.