محصولات

ترنسمیتر وزن سری HX

LC-HX1
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن تک کانال سری HX

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 1 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 200 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 20 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

TU RS485-422

LC-HX2
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری HX

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 200 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 20 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-HX2-X2Y4
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری HX دارای 2 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 200 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 20 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

.خروجی modbus RTU RS485-422

LC-HX2-A2
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری HX دارای 2 خروجی آنالوگ

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 200 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 20 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

 

.خروجی modbus RTU RS485-422

LC-HX1-X1Y2A1
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن تک کانال سری HX دارای یک ورودی دیجیتال و دو خروجی دیجیتال و یک خروجی آنالوگ

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 1 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 200 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 20 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-HX2-X2Y4A2
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری HX دارای دو ورودی دیجیتال و چهار خروجی دیجیتال و دو خروجی آنالوگ

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 200 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 20 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *