محصولات

ترنسمیتر وزن سری CS

LC-CS1
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن تک کانال سری CS

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 1 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 2000 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 200 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-CS2
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری CS

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 2000 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 200 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-CS2-X2Y4
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری CS دارای 2 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 2000 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 200 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-CS2-A2
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری CS دارای 2 خروجی آنالوگ

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 2000 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 200 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-CS1-X1Y2A1
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن تک کانال سری CS دارای یک ورودی دیجیتال و دو خروجی دیجیتال و یک خروجی آنالوگ

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 1 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 2000 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 200 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

LC-CS2-X2Y4A2
تماس بگیرید

.ترنسمیتر وزن دو کانال سری CS دارای دو ورودی دیجیتال و چهار خروجی دیجیتال و دو خروجی آنالوگ

. تغذیه دستگاه 24VDC

. قابلیت اتصال به 2 عدد لودسل

. سرعت نمونه برداری  وزن تا 2000 نمونه در ثانیه

. دقت 1گرم در هر 200 کیلوگرم

. قابلیت اتصال به انواع PLC و HMI

. خروجی modbus RTU RS485-422

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *